Sprawne użycie shell’a pozwala na realizowanie zadań dla których niektórzy niejednokrotnie piszą dedykowane programy, tracąc w ten sposób czas i energię.